Ferser Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Ticaret ve Limited Şirketi Web Sitesi Yayında!
Open
X

İyi Tarım Uygulamaları

Ekolojik Denge

    2

Organik Tarım

    3

Danışmanlık Hizmetleri

    1 (1)

 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinden Kimler Yararlanabilir ?

* Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak
* Bağ-Bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak
* Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak
* Hayvancılıkta; süt sığırcıları yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçük baş hayvana sahip olmak
* Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak
* Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.

Tarım Yayımcısının/Danışmanın Görevleri

Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,

İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak.

  

 

LİNKLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIN VE YAYINLAR DAİRESI BAŞKANLIĞI